You dont have javascript enabled! Please enable it!

Chí tôn thiên hạ-Chương giới thiệu

Văn án:

“Tiện nhân! Nhìn ngươi liền ghê tởm!”

Thân trọng kịch độc, bạo quân bị bắt thành giải dược cho xấu nữ đệ nhất hoàng triều!

Quân tâm chịu nhục, cả nhà bị xử chém thành đường về của nàng …

Bài kế tiếp

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Alert: Content is protected !!