You dont have javascript enabled! Please enable it!

Đệ nhất yêu nữ phản xuyên-Chương giới thiêu

Tóm tắt:

Cô quyến rũ, cô vũ mị, cô phong tình vạn chủng, cô mị hoặc lòng người.

Có người nói cô là Bao Tự chuyển thế, có người nói cô là Đát Kỷ trên đời, có người nói cô là yêu phi sống lại, có người nói cô là hồ ly tinh bám vào người.

Đệ nhất họa thủy thiên cổ phản xuyên thành danh viện Marilyn! Nghìn người chỉ trích, vạn dân thóa mạ! Cô lấy mỹ mạo làm vũ khí, sắc đẹp làm vũ khí sắc bén, dẫm lên chửi rủa, hỗn hô mưa gọi gió, thuận tay bắt cóc một lão công quốc dân, xoát bạo giá trị cừu hận!

Các người thích mắng liền mắng, dù sao người bị tức chết lại không phải ta!

Có người hỏi Tần thiếu bá đạo lãnh khốc vì sao bị sắc đẹp mê hoặc.

Hắn nói, “Ta cảm thấy cô không giống bạch liên hoa khác.”

Mỗ nữ đỡ eo rống giận, “Nhưng ta cảm thấy ngươi giống y như lưu manh khác! Hỗn đản!!!”

Bài kế tiếp

Hits: 293

2 Comments

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Alert: Content is protected !!