Dự triệu chim khách kêu

LỜI DẪN
Chim khách còn gọi là chim hỷ tước, cỡ bằng con nhòng (chim yểng), mình đen, hai cánh đốm trắng, khi kêu bay lên không hoặc đậu trên cây hay nóc nhà, nó hướng vào nhà kêu như báo tin.

GIỜ CHIM KHÁCH LẠI KÊU PHƯƠNG

PHƯƠNG DẦN – MẸO THÌN – TỴ NGỌ MÙI – THÂN DẬU
Chính Đông Người cho đồ vật Gió mưa đến Tranh cạnh gây gổ Điềm xấu nên phòng Quan sự rất xấu
Đông Nam Tranh nhau lôi thôi Khách phụ nữ đến Khách lại thăm Tin không lành đến Người ta kính phục
Chính Nam Điềm rất tốt lành Có người đến mời Cạnh tranh với nhau Tin từ xa về Bạn cũ lại thăm
Tây Nam Tốt lành vui mừng Có người lại mời Không yên lành Sắp có mưa lớn Có người mời đi
Chính Tây Người ta nhắc nhở Trong nhà gây gổ Người cho đồ vật Tốt lành vui vẻ Có khách sắp đến
Tây Bắc Rượu trà ăn uống Có quý khách đến Rượu thịt ăn uống Có khách lại thăm Thất tài thất vật
Chính Bắc Có miệng tiếng Có khách đến chơi Súc vật rất vượng Thất tài thất vật Bệnh hoạn đến
Đông Bắc Bệnh hoạn đến nơi Thân thích lại chơi Phụ nữ cho đồ vật Có khách lại thăm Bệnh hoạn đến
Bài trước đó

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *