Dự triệu chó sủa

LỜI DẪN
Chó của nhà mình nuôi, tự nhiên nó hướng vào nhà mình sủa mách, đó là quỷ thần xui khiến báo tin, đó là một dự triệu.
GIỜ THEO NGŨ HÀNH GIỜ BÁO NGHIỆM XEM LÀNH DỮ
23-01 Phụ nữ gây gổ, đánh chửi nhau bất thường
Sửu 01-03 Trong tâm lo buồn, điềm không tốt lành
Dần 03-05 Đàn ông có lợi, được tiền của tốt lành
Mẹo 05-07 Mong ngóng tin về, được của tốt lành
Thìn 07-09 Vui mừng có tài, mọi sự thông lọt
Tị 09-11 Có thân thích lại, có tin lạ đến
Ngọ 11-13 Rượu trà ăn uống, hội họp vui mừng
Mùi 13-15 Điềm vợ con nguy hiểm, hung dữ
Thân 15-17 Gia đình miệng tiếng, không gặp vận may
Dậu 17-19 Thăng quan tiến tước, vượng lộc tốt tài
Tuất 19-21 Miệng tiếng gây tai họa, mọi sự rất xấu
Hợi 21-23 Quan sự kiện cáo, nhiều chuyện lôi thôi
Bài trước đó
Bài kế tiếp

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Alert: Content is protected !!