Dự triệu lửa reo

LỜI DẪN
Người ta đun bếp, tự nhiên thấy lửa reo như người thổi hay ngọn lửa tự phun ra có tiếng, đó là một dự triệu.
GIỜ THEO NGŨ HÀNH GIỜ BÁO NGHIỆM XEM LÀNH DỮ
23-01 Vợ có ngoại tâm, điềm không lành
Sửu 01-03 Phụ nữ phân tâm, hướng người ngoài, điềm xấu
Dần 03-05 Điềm được tiền lụa, bình yên tốt lành
Mẹo 05-07 Tiền của thông lọt, tốt đẹp yên lành
Thìn 07-09 Trong lòng lo buồn, điềm không hay đến
Tị 09-11 Điềm lành đã đến, có sự hội họp ăn uống
Ngọ 11-13 Nhà có quan sự, tai nạn rất xấu
Mùi 13-15 Được tiền của, trong nhà vui vẻ tốt lành
Thân 15-17 Được tiền lụa, mọi sự đều hay
Dậu 17-19 Trong nhà tai biến hung dữ, tin tức không hay
Tuất 19-21 Tâm linh sáng suốt, thắng lý đắc lợi
Hợi 21-23 Bị nhiễm bệnh hoạn, mệnh hệ không lo
Bài trước đó
Bài kế tiếp

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *