Dự triệu mặt nóng

LỜI DẪN
Người ta tự nhiên mặt bừng bừng nóng ran, có khi đỏ cả mặt, người nào cũng thấy, đó là một dự triệu.
GIỜ THEO NGŨ HÀNH GIỜ BÁO NGHIỆM XEM LÀNH DỮ
23-01 Có sự vui mừng và được tài nhỏ
Sửu 01-03 Có sự buồn phiền, nghĩ ngợi
Dần 03-05 Có khách đến nhà nói chuyện cần
Mẹo 05-07 Có rượu thịt ăn uống, có khách tới chơi
Thìn 07-09 Có khách xa đến thăm, gặp nhau mừng rỡ
Tị 09-11 Có người mong gặp, có việc cần tốt lành
Ngọ 11-13 Có sự cần, thông gia lại thăm
Mùi 13-15 Có sự quan tụng, miệng tiếng lôi thôi
Thân 15-17 Có khách cao sang lại thăm, bạn đồng tâm tới
Dậu 17-19 Có người thượng lưu lịch sự lại thăm
Tuất 19-21 Có người đem biếu món ăn
Hợi 21-23 Có quan tụng, miệng tiếng
Bài kế tiếp

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *