Dự triệu nháy mắt

LỜI DẪN
Người ta tự nhiên mắt máy động, tự mình không khống chế nổi, nó giật tự trong gân, đó là một dự triệu.
GIỜ THEO NGŨ HÀNH GIỜ BÁO MẮT TRÁI MẮT PHẢI
23-01 Có quý nhân lại thăm Có rượu thịt ăn uống
Sửu 01-03 Có sự buồn rầu nghĩ ngợi Có người nhắc nhở ta
Dần 03-05 Có khách xa sẽ lại Có sự đáng vui mừng
Mẹo 05-07 Có quý nhân thăm hỏi Sự hòa thuận tốt lành
Thìn 07-09 Có người ở xa đến nhà Sự  hao tài tốn của
Tị 09-11 Có rượu thịt ăn uống Sự hung dữ nên đề phòng
Ngọ 11-13 Có trà, rượu ăn uống Hung hiểm nên giữ gìn
Mùi 13-15 Sự thịnh đạt tốt lành Phải tổn tài chút ít
Thân 15-17 Có người hẹn gặp mình Có phụ nữ nhắc nhở ta
Dậu 17-19 Sắp có khách lại chơi Có thân nhân qua thăm
Tuất 19-21 Sự gặp gỡ đã hẹn hò Có người lại họp mặt
Hợi 21-23 Có quý khách đến nhà Có lắm chuyện thị phi
Bài trước đó
Bài kế tiếp

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Alert: Content is protected !!