Dự triệu nhảy mũi

LỜI DẪN
Người ta tự nhiên nhẩy mũi, có liên tiếp năm bảy cái một lúc, đó là một dự triệu.
GIỜ THEO NGŨ HÀNH GIỜ BÁO NGHIỆM XEM LÀNH DỮ
23-01 Có sự hội họp ăn uống, yến tiệc vui vẻ
Sửu 01-03 Có phụ nữ nhờ mình làm việc gì đó
Dần 03-05 Có phụ nữ mời đi ăn uống để nói chuyện
Mẹo 05-07 Có cái tài và được đồ vật
Thìn 07-09 Có ăn uống linh đình cả ngày, mọi việc tốt lành
Tị 09-11 Có người tốt giúp cho, cầu tài sẽ được
Ngọ 11-13 Có khách xa đến thăm, vui mừng ăn uống
Mùi 13-15 Có rượu thịt ăn uống, mọi sự tốt lành
Thân 15-17 Có sự mơ mộng kinh hãi, ăn ngủ không yên
Dậu 17-19 Có phụ nữ lại nhờ hỏi việc
Tuất 19-21 Có phụ nữ nhắc nhỡ, muốn gặp mặt mình
Hợi 21-23 Có sự sợ hãi hụt nhưng rồi vẫn được tốt lành
Bài trước đó
Bài kế tiếp

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *