Dự triệu quạ kêu

LỜI DẪN
Mỗi khi thấy chim quạ hướng vào mình kêu như để báo tin, đó là một dự triệu.
GIỜ THEO NGŨ HÀNH GIỜ BÁO NGHIỆM XEM LÀNH DỮ
23-01 Có thân thích ở xa về, mọi sự tốt lành
Sửu 01-03 Mọi sự vui mừng tốt đẹp
Dần 03-05 Quan tụng không hay, xấu
Mẹo 05-07 Có hỷ đa tài, được ăn uống tốt lành
Thìn 07-09 Hành trình trở về nhà tốt lành
Tị 09-11 Sự vui mừng đến nhà, tốt lành
Ngọ 11-13 Sắp có bệnh hoạn, cúng cầu mau hết
Mùi 13-15 Súc vật trong nhà rất xấu
Thân 15-17 Tốt lành vui vẻ, mọi sự đều hay
Dậu 17-19 Có sự thắc mắc trong lòng, không vui
Tuất 19-21 Lắm tiền nhiều lụa, mọi sự tốt lành
Hợi 21-23 Miệng tiếng lôi thôi, mọi việc đều xấu
Bài trước đó
Bài kế tiếp

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Alert: Content is protected !!