Dự triệu thịt máy

LỜI DẪN
Người ta tự nhiên bắp thịt máy động, như giựt gân, có khi người ngoài cũng nhìn thấy, đó là một dự triệu.
GIỜ THEO NGŨ HÀNH GIỜ BÁO NGHIỆM XEM LÀNH DỮ
23-01 Có người lới tuổi lại thăm, công việc tốt lành
Sửu 01-03 Tự  trong nhà có sự vui vẻ, tốt đẹp
Dần 03-05 Điềm hung dữ, mọi sự  nên nhường nhịn
Mẹo 05-07 Sắp được tiền của hay những vật dụng tốt
Thìn 07-09 Sợ xảy hỏa tai, có sự bực mình chi
Tị 09-11 Có bạn thân lại thăm, việc lành không lo ngại
Ngọ 11-13 Mọi sự nên giản dị, đừng bày đặt, bản mệnh tốt
Mùi 13-15 Sắp có cái tài, bản mệnh tốt
Thân 15-17 Sẽ có miệng tiếng, nhưng sắp được cái tài
Dậu 17-19 Sẽ xãy ra mất của lại lắm chuyện lôi thôi
Tuất 19-21 Người đi xa trở về, mọi sự  tốt lành
Hợi 21-23 Có sự vui mừng, công việc rất hay
Bài trước đó
Bài kế tiếp

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *