Dự triệu tim rung

LỜI DẪN
Người ta tự nhiên cảm thấy trong lòng như phần phật run run (hồi hộp), sợ sợ, đó là một dự triệu.
GIỜ THEO NGŨ HÀNH GIỜ BÁO NGHIỆM XEM LÀNH DỮ
23-01 Có phụ nữ nhớ mong, việc tốt lành
Sửu 01-03 Có sự hung hiểm đến nhà, rất xấu
Dần 03-05 Có khách lại nhà chơi, ăn uống vui vẻ, việc lành
Mẹo 05-07 Có khách lại thăm, nhà có rượu thịt ăn uống
Thìn 07-09 Trong nhà vui vẻ hòa thuận, thịnh vượng
Tị 09-11 Có phụ nữ nhớ mong, mọi việc tốt lành
Ngọ 11-13 Sự  ngẫu nhiên có rượu thịt ăn uống
Mùi 13-15 Có phụ nữ đang mong đợi, công việc tốt lành
Thân 15-17 Sự  việc vui mừng, không có gì lo ngại
Dậu 17-19 Có người đưa tin lại, việc tốt lành
Tuất 19-21 Có quý nhân đến, công việc tốt đẹp
Hợi 21-23 Có sự  lạ rất gấp, điềm hung dữ
Bài trước đó
Bài kế tiếp

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Alert: Content is protected !!