Dự triệu ù tai

LỜI DẪN
Người ta tự nhiên thấy tai ù, trong tai như gió thổi, nó cứ giật tự trong gân, đó là một dự triệu.
GIỜ THEO NGŨ HÀNH GIỜ BÁO TAI TRÁI TAI PHẢI
23-01 Có phụ nữ nhắc nhở ta Tổn thất một ít tài
Sửu 01-03 Miệng  tiếng lôi thôi Kiện cáo ở công môn
Dần 03-05 Đề phòng sự thất tài Tâm tình bị xáo trộn
Mẹo 05-07 Coi chừng cạm bẫy Có khách lại nhà chơi
Thìn 07-09 Sắp sửa đi xa Người lại có việc
Tị 09-11 Hung dữ nên đề phòng Sự  tốt lành đẹp đẽ
Ngọ 11-13 Khách từ xa lại thăm Có thân thuộc lại chơi
Mùi 13-15 Có trà, rượu ăn uống Có khách phương xa tới
Thân 15-17 Có sự phải đi xa Sự  vui mừng tốt lành
Dậu 17-19 Bị thất tài đến nơi Sự  tốt lành đẹp đẽ
Tuất 19-21 Sự ăn uống mời mọc Khách đến ngay
Hợi 21-23 Sự  tốt lành vui vẻ Có rượu thịt ăn uống
Bài trước đó
Bài kế tiếp

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *