Dự triệu vướng áo

LỜI DẪN
Người ta trong lúc qua lại thường ngày, bỗng nhiên bị vướng áo hay quần bởi đồ đạc hay cành cây, đó là một dự triệu.
GIỜ THEO NGŨ HÀNH GIỜ BÁO NGHIỆM XEM LÀNH DỮ
23-01 Đàn ông được ăn uống, đàn bà được thương yêu
Sửu 01-03 Sự  lo buồn hoạn nạn, phá tán gia tài
Dần 03-05 Bạn thân đem lại sự lo buồn
Mẹo 05-07 Bạn thân họp mặt, trà rượu ăn uống, tốt lành
Thìn 07-09 Tự  mình làm phá tán tiền của
Tị 09-11 Phụ nữ có ngoại tình, xãy ra hung sự
Ngọ 11-13 Khách xa lại thăm được tiền của lợi lộc, sự lành
Mùi 13-15 Xảy ra tai nạn đổ máu, điềm bất tường
Thân 15-17 Được tài lớn, nguồn lợi rất lớn, tốt đẹp
Dậu 17-19 Có kẻ đến làm hại tiền của nhà mình
Tuất 19-21 Có quan tụng (gặp người tốt) là điểm xấu
Hợi 21-23 Nghe người nói, mình đắc tài, tốt lành thắng lợi
Bài trước đó
Bài kế tiếp

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Alert: Content is protected !!