Giải mộng Vương Dung Cơ chương 11

Chương XI
KHÓC CƯỜI, CA NHẠC, THƯƠNG VUI, BỆNH CHẾT

1. Khóc lóc với người, vui vẻ đáng mừng.
2. Khóc lớn tiếng to, điềm vui thỏa thích.
3. Người từ xa đến khóc thương, điềm đáng lo.
4. Ngồi trên giường than khóc, điềm dữ đáng ngại.
5. Khóc mếu thấy hở răng, quan tụng đến nơi.
6. Người bệnh ca hát, điềm dữ đáng ngại.
7. Người bệnh vừa khóc, vừa cười, mọi bệnh tiêu tán.
8. Người chết khóc than, nên phòng miệng tiếng.
9. Người chết khóc trong lòng mình, sắp có tài lớn.
10. Thấy người múa hát, sẽ có miệng tiếng.
11. Trong nhà vui vẻ, mọi sự tốt lành.
12. Ôm đàn vào lòng mình, có người giúp sức.
13. Người cho ống sáo, thanh danh vang động.
14. Gõ phách với người, mình có miệng tiếng.
15. Nhạc và hát ở nhà trên, sắp có tang ma.
16. Thổi ống Quyển, ống Sênh, có sự thay đổi.
17. Thổi ống tiêu, đánh trống, vui mừng tốt đẹp.
18. Người khác hòa nhạc với mình, quan tụng thắng lý.
19. Mình bệnh có người nâng dậy, thăng quan tấn tước.
20. Mình bị bệnh nặng, điềm dữ đáng ngại.
21. Tự nhiên mình mắc bệnh, có sự vui mừng.
22. Người bệnh vùng dậy, có sự chết chóc.
23. Người bệnh đặt lên xe, có sự chết chóc.
24. Đau ốm nôn mữa, người bệnh sắp lành.
25. Thấy tiểu nhi chết, sắp có miệng tiếng.
26. Người chết đứng dậy, điềm dữ đáng lo.
27. Người chết sống lại, sắp có tin đến.
28. Thấy người chết hay tự mình chết, đều tốt lành.
29. Thấy con mình chết, được thêm vui mừng.
30. Thấy tổ tiên hay thân thích, điềm tốt lành.
31. Cúng viếng người ta, mình sắp sinh con.

Bài trước đó
Bài kế tiếp

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *