Giải mộng Vương Dung Cơ chương 12

Chương XII
MẶT, MŨI, RÂU, TÓC, THÂN THỂ

1. Chải đầu, rửa mặt, hết sự lo buồn.
2. Đầu tóc bạc trắng, điềm được sống lâu.
3. Đầu mọc hai sừng, có sự cạnh tranh.
4. Đầu đau tóc rụng, điềm báo hung dữ.
5. Tự mình tóc bạc lo buồn, lo ngại cho con cháu.
6. Xõa tóc bù đầu, bị người mưu hại.
7. Cắt tóc cạo đầu, gia đình hung nguy.
8. Tóc trọc lại mọc, điềm mình sống lâu.
9. Mặt mọc mụn nhọt đen, điềm xấu không hay.
10. Xõa tóc xuống mặt, có sự quan tụng.
11. Đàn bà xõa tóc, vợ có tình riêng.
12. Mình đến giáp mặt quan, mọi sự tốt lành.
13. Gương vỡ soi thấy mặt, điềm bị chia ly.
14. Lông mày tốt bằng tóc, tước lộc sắp đến.
15. Mồ hôi ướt đẫm mình, điềm gặp sự xấu.
16. Sâu bọ bò trên người, bệnh hoạn khỏi hết.
17. Thừng trạc buộc mình, tốt lành trường thọ.
18. Xiềng xích vào thân mình, sắp có bệnh hoạn.
19. Thân mình béo quá hay gầy quá, đều là điềm xấu.
20. Mình trần không quần áo, tốt lành lợi lộc.
21. Tắm gội trong nhà, lo buồn sẽ hết.
22. Tắm gội để ra đi, bệnh tật tiêu tan.
23. Rữa tay chân, bệnh cũ sẽ khỏi.
24. Chân tay ra máu ra mủ, mọi sự tốt lành.
25. Tự nhiên răng rụng, điềm cha mẹ rất xấu.
26. Răng rụng lại mọc, con cháu thịnh vượng.
27. Thân hình mọc cánh, điềm lành thông lợi.

Bài trước đó
Bài kế tiếp

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *