Giải mộng Vương Dung Cơ chương 13

Chương XIII
NƯỚC, LỬA, ĐÈN, ĐUỐC

1. Đi trên mặt nước, mọi sự tốt lành.
2. Đứng trên mặt nước, mọi sự lo ngại.
3. Thấy nước chảy mênh mông, sắp có tân hôn.
4. Tự nhiên ăn ở trên mặt nước, tốt lành thắng lợi.
5. Mình ngã xuống nước, lên được tốt, không lên được, xấu.
6. Uống nước không thôi, phát tài mãi mãi.
7. Nước chảy quanh mình, bị hình tụng, ngục, tù tội.
8. Nước lớn trong suốt, tốt lành lợi lộc.
9. Thấy nhà người ta có nước, con cháu ốm đau chết.
10. Nước dâng đầy sông đầy biển, tốt lành thịnh vượng.
11. Nước sông với sỏi đá, văn chương tấn tới.
12. Lửa bốc trên nước, mọi sự tốt lành.
13. Lửa cháy trong mặt trời, mặt trăng, quý nhân giúp sức.
14. Lửa cháy trên sông ngòi, được thêm tuổi thọ.
15. Lửa cháy trên núi đồi, vinh hiển phát đạt.
16. Lửa cháy nhà mình, gia đình thịnh vượng.
17. Ngọn lửa cháy cao ngùn ngụt, sắp phát tài lớn.
18. Lửa cháy từ mặt đất lên, bệnh hoạn sắp đến.
19. Lửa cháy chèm trời, trong nước yên vui.
20. Mình ở trong đống lửa, quý nhân giúp sức.
21. Lửa chiếu sáng nhà mình, tốt lành lợi lộc.
22. Mình nhóm lửa cho sáng nhà, thi đậu trúng tuyển.
23. Thấy đông người vây quanh lửa, hòa hợp tốt lành.
24. Đốt lửa khói mùi hôi, điềm tốt lành.
25. Cầm lửa đốt giếng, sắp có bệnh tật.
26. Lửa cháy màu vàng, bệnh tật sắp đến.
27. Lửa trong bếp lò ra, có sự gấp rút.
28. Cầm đuốc dẫn đường, có quan chức đến.
29. Cầm lửa soi đường, mọi sự thông lọt.
30. Thấy có đuốc sáng, sắp phát tài lớn.
31. Thấy đèn sáng, sáp sáng, tốt lành lợi lộc.

Bài trước đó
Bài kế tiếp

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *