Giải mộng Vương Dung Cơ chương 15

Chương XV
PHẬT, TIÊN, THẦN, THÁNH, MA, QUỶ, SƯ, VẢI

1. Thấy chư Phật cùng bồ tát, tốt lành lợi lộc.
2. Thấy lão quân và chư Tiên, đều được tốt lành.
3. Thấy lão quân nói với mình, có căn tu tiên.
4. Vẽ tượng thần phật, được người kính nể.
5. Lễ phật thấy phật động, được tài lộc lớn.
6. Thấy thần phật giận dữ, báo điềm chẳng lành.
7. Nói chuyện với thánh hiền, vui vẻ tốt lành.
8. Vào đền miếu thấy thần thánh động, mọi sự tốt lành.
9. Thần phật ở trên nhà mình, điềm lành vui vẻ.
10. Tế lễ thần thánh, tốt lành vui vẻ.
11. Tiên thánh đến nhà, phúc lộc đầy đủ.
12. Tượng thần phật không thành hàng, lộn xộn, rất xấu.
13. Rước thần làm hội hè, mình có ngoại tài.
14. Thấy pháp sư ngồi giảng, sắp có bệnh hoạn.
15. Các tăng dạy người tụng kinh, tốt lành vui vẻ.
16. Thấy đạo sĩ nói chuyện, tốt lành vui vẻ.
17. Hòa thượng ni cô ngồi xem kinh, điềm báo rất xấu.
18. Mình nhận giới luật nhà chùa, con có hiếu.
19. Đốt hương vái lạy, mọi sự tốt lành.
20. Nói chuyện với tổ tiên, người âm về đòi cúng.
21. Bị thần thánh ma quỷ đánh, điềm báo bất tường.
22. Mình đánh nhau với ma quỷ, mệnh thọ dài lâu.
23. Chế tạo tràng phan, bảo cái, điềm tốt lành.
24. Tìm thầy bói dịch. sắp bị bệnh hoạn.

Bài trước đó
Bài kế tiếp

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Alert: Content is protected !!