Giải mộng Vương Dung Cơ chương 16

Chương XVI
QUẦN ÁO, KHĂN MŨ, GIÀY TẤT

1. Đội mũ lên xe, đổi nơi làm việc.
2. Mình đội khăn trùm mũ lên đầu, mọi sự tốt lành.
3. Đội mũ cài trâm lên đầu, thay đổi quan chức.
4. Tự đốt mũ cháy, thay đổi ngôi bậc.
5. Mất mũ đội đầu, sắp mất chức nghiệp.
6. Quý nhân cho mũ áo, mọi sự tốt lành.
7. Đội mũ áo mới, tước lộc sắp đến
8. Đàn bà đội mũ thắt đai lưng, điềm sinh quý tử.
9. Mình mặc áo dài mới, sắp có thêm vợ.
10. Mặc áo gấm vóc, con cháu hiển vinh.
11. Mình mặc áo tơi, sắp có ân huệ mới.
12. Giặt hay nhuộm y phục, mọi sự tốt lành.
13. Vết dầu vấy vào áo, sắp được ân huệ mới.
14. Quần áo tự vỡ rách, vợ có ngoại tâm.
15. Áo mới bị thủng mất hoa, mọi sự không hay.
16. Mình cho người quần áo, hoạn nạn đã đến.
17. May hay mặc áo tang, đều là tốt lành.
18. Áo và đai lưng tự tuột ra, mọi sự tốt đẹp.
19. Mình mặc áo vàng, áo thâm, đều là tốt lành.
20. Mình mặc áo trắng, có người lại mời.
21. Tự nhiên áo trắng khoát lên mình, có người mưu hại.
22. Mình mặc áo xanh, thần thánh phù giúp.
23. Mình mặc áo thêu mào lam, lấy vợ có tài sắc.
24. Thấy người mặc áo tía, mộng tình tan vỡ.
25. Thấy đông người mặc áo xanh, trong nhà ly tán.
26. Thấy đông người mặc áo trắng, quan sự đã đến.
27. Thấy đông người mặc áo chấn thủ, tốt lành thắng lợi.
28. Vợ mặc áo của chồng, sinh con quý tử.
29. Thấy phụ nữ mặc áo cộc ngắn, bình yên vô sự.
30. Mình mặc chung áo với người, vợ có ngoại tâm.
31. Bị mất quần áo, vợ bị sản nạn.
32. Cho người quần áo, xãy ra quan sự đến nơi.
33. Cho người sắc phục quan chức, tước vị sắp đến.
34. Người cho mình sắc phục, thăng quan tấn tước.
35. Nhặt được đai lưng của quan chức, tước lộc đầy đủ.
36. Mình thắt đai lưng, quan chức lại thăm nhà.
37. Rửa hốt, nhuộm y phục, quan chức mới đến.
38. Mình cầm hốt tiếp kiến quan, mọi sự tốt lành.
39. Tự nhiên hốt gãy, lo sợ điềm bất tường.
40. Mình cho người hốt và dây đeo, thay đổi quan chức.
41. Người đi giày của mình, vợ có ngoại tâm.
42. Nhặt được giày ủng, người ở đắc lực.
43. Mình mất giày ủng, người ở bỏ trốn.
44. Tháo dây thắt nút cổ, mọi sự đều xấu.
45. Giày rách vỡ, điềm vợ, con, cháu bệnh hoạn.
46. Mình đi giày gai, mọi sự hòa hợp.
47. Xin được giày dép, có người giúp sức.
48. Tháo giày lội nước, thoát cơn nguy hiểm.
49. Tháo giày dép lợp nhà, nhân mệnh trường thọ.
50. Được áo vải gai của người, điềm gỡ rất xấu.
51. Mình mặc áo tang, quan chức sắp đến.

Bài trước đó
Bài kế tiếp

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *