Giải mộng Vương Dung Cơ chương 17

Chương XVII
QUAN TÀI, MỒ MẢ

1. Thấy mồ mả, lăng tẩm cao lớn, tốt lành lợi lộc.
2. Thấy quan quách hay mả mới, sự lo buồn tiêu tan.
3. Trên mồ mả hơi bốc như mây, mọi sự tốt lành.
4. Cửa lăng, cửa mộ phần mả tự mở, tốt lành thông lợi.
5. Thấy đất trên mồ mả, sáng thì tốt, tối thì xấu.
6. Thấy cây trên mồ mả, xanh tươi – tốt, héo gãy – xấu.
7. Trên mồ mả có hoa nở, mọi sự tốt lành may mắn.
8. Quan tài từ trong mả thò ra, mọi sự tốt lành.
9. Quan tài đem vào nhà mình, có quan lộc tài lợi.
10. Người chết lò ra ngoài quan tài, có khách ngoại đến.
11. Mở quan tài nói chuyện với người chết, điềm rất xấu.
12. Liệm người chết vào quan tài, điềm sắp được của.
13. Thấy quan tài ở trên mặt nước, sắp phát tài lớn.

Bài trước đó
Bài kế tiếp

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *