Giải mộng Vương Dung Cơ chương 18

Chương XVIII
RỒNG RẮN, CHIM MUÔNG, THÚ VẬT

1. Cỡi rồng bay lên trời, tước vị cao sang.
2. Rồng nằm trong nước, cầu gì được nấy.
3. Rồng chắn ngang cửa, tốt lành thịnh vượng.
4. Cỡi rồng lên núi, cầu sao được vậy.
5. Cỡi rồng lên trời, mình được quan chức cao.
6. Rồng bay có quan chức theo, mình được quý hiển.
7. Cỡi rồng vào chợ, địa vị cao sang.
8. Rồng chui xuống giếng, làm công vụ bị nhục.
9. Trông thấy rồng chết, điềm mất ngôi sang.
10. Thấy rồng rắn chui vào cửa, sắp được của báu.
11. Thấy rồng rắn chui vào bếp, quan sang lại nhà thăm.
12. Rắn hóa rồng, sinh con quý tử.
13. Rồng rắn làm chết người, điềm dữ nên phòng.
14. Thấy rắn cắn người, được tài lợi lớn.
15. Đàn bà thấy rồng, sinh con quý tử.
16. Rắn chui vào lòng mình, sinh con quý tử.
17. Rắn đi trên nước, đổi chức thăng quan.
18. Rắn đi theo người, vợ có ngoại tâm.
19. Rắn chui vào hậu môn, sắp có miệng tiếng.
20. Rắn quấn quanh mình, sinh con quý tử.
21. Trông thấy nhiều rắn, âm phần không yên.
22. Thấy rắn đỏ, rắn đen, có miệng tiếng, thấy rắn xanh, tốt.
23. Thấy rắn vàng, rắn trắng, sắp có quan sự.
24. Thấy chim phượng hoàng, có quý nhân phù giúp.
25. Chim phượng đậu trên tay, mẹ sắp có bệnh.
26. Trông thấy chim công, tốt lành lợi lộc.
27. Chim công bay múa, mình nổi tiếng văn chương.
28. Thả hạc bay lên trời, được của, điềm tốt lành.
29. Chim hạc đóng vào xe, có sự chinh phạt.
30. Chim sẽ bay vào lòng, sinh con quý tử.
31. Nghe thấy hạc kêu, tước lộc hiển đạt.
32. Hạc tự bay lên trời, miệng tiếng và tai họa.
33. Chim én bay về, khách xa lại thăm.
34. Chim én bay vào lòng, vợ sinh quý tử.
35. Thấy chim Anh, chim Vũ (vẹt), phụ nữ bị miệng tiếng.
36. Chim uyên ương lẻ đôi, vợ chồng ly biệt.
37. Chim phù (két biển) bay vào nhà, hung dữ không hay.
38. Thấy chim giao (cun cúc), tước lộc đã đến.
39. Thấy chim cú, phụ nữ đề phòng miệng tiếng.
40. Chim săn đuổi cho rắn đến, được người dẫn tiến.
41. Bắt được chim bay, tin xa sắp đến.
42. Chim bay vào lòng, mọi sự tốt lành.
43. Nghe tiếng chim kêu trên không, điềm vợ bị hung nguy.
44. Chim sẽ đánh nhau với chuột, mình có quan sự.
45. Chim sẽ đậu kêu với quạ, rượu thịt ăn uống.
46. Ngan, vịt quây quần, vợ nhỏ tài sắc.
47. Trông thấy gà tắm, mình được quan tước.
48. Thấy gà đứng gáy, mình sắp có miệng tiếng.
49. Thấy gà ấp trứng, sắp có sự vui mừng lớn.
50. Gà đậu trên cây, sắp sữa có tài (tiền).
51. Giết gà, vịt, ngan, ngỗng, mọi sự tốt lành.
52. Giết quạ, chim sẽ, thê thiếp có tai nạn.
53. Trông thấy kỳ lân, tiếng khen vang dội.
54. Thấy voi trắng lợn hồng, quan cao chức trọng.
55. Sư tử gầm hét, danh tiếng lẫy lừng.
56. Hùm gầm tiếng to, quan cao chức cả.
57. Cỡi hùm đi chơi, không có sự hung dữ.
58. Beo sói và chó dữ, sắp có trộm cướp.
59. Thấy hùm sói không cử động, quan sự tốt lành.
60. Sói cắn phải chân, mưu sự không xong.
61. Trông thấy gấu đàn, mình sinh quý tử.
62. Giết hùm giết beo, được quyền cao chức trọng.
63. Thấy lạc đà hay beo, sói, nhận ấn đi trọng nhậm.
64. Thấy hoẳng, hươu vào trong nhà, mình được quan lộc.
65. Đàn thỏ lên trời, quan cao chức trọng.
66. Thỏ chạy trong vườn, sự lo nghĩ đều tiêu tan.
67. Trông thấy vượn trắng, có ngôi có lộc.
68. Thấy khỉ leo núi, bị hiềm khích, kiện thù.
69. Thấy mèo bắt chuột, sắp có tài lợi.
70. Chuột bạch dẫn đường, được quý nhân dẫn tiến.
71. Chuột nhấm quần áo, cầu mong được như ý.
72. Thấy chuột chạy với chó, nên làm phúc được tốt lành.

Bài trước đó
Bài kế tiếp

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *