Giải mộng Vương Dung Cơ chương 19

Chương XIX
RUỘNG VƯỜN, THÓC LÚA, HOA MÀU

1. Ruộng lúa mạ rộng lớn, sắp có tước lộc.
2. Mình tự cày cấy ruộng vườn, nghề nông sẽ được phát đạt.
3. Mình mua nhà ruộng của người, quan được thăng chức.
4. Mình ở trong ruộng lúa, tốt lành lợi lộc.
5. Phá hoang ruộng đất, điềm báo tốt lành.
6. Cỏ mọc đầy ruộng, sắp có tài lớn.
7. Thấy người cấy lúa gieo mạ, tước lộc sắp đến.
8. Dạy người cách gieo mạ, người đi xa sắp về.
9. Sai người cấy lúa trồng cây, tốt lành lợi lộc.
10. Cắt lúa mang về nhà, gia đình yên ổn.
11. Lúa mọc trên nóc nhà, quan lộc sắp đến nhà.
12. Thóc lúa được mùa, giàu sang đến nơi.
13. Thấy lúa nếp, lúa mùa, điềm phát tài lớn.
14. Thấy lúa cánh lúa thơm, tốt lành tài lợi.
15. Thấy mọi thứ lúa xanh tốt, điềm phát tài.
16. Thấy lúa trổ bông đều, tốt đẹp vui mừng.
17. Gạo lúa bày thành hàng, tốt lành có lợi.
18. Tay cầm cào trang lúa, nhà có phúc lộc.
19. Xúc được thóc lúa, tốt lành vui vẻ.
20. Lúa mạch, lúa miến làm bánh, quan sự đổi thay.
21. Được mạ mất mạ, mình được thăng trật.
22. Lúa khúc, bánh khúc, có sự oan uổng.
23. Thóc nếp cái, nếp con, vợ sinh ngoại tâm.
24. Ngồi nằm trên lúa gạo, mọi sự như ý tốt lành.
25. Thấy thóc gạo chồng gọn, tốt – để bừa bãi, xấu.
26. Mình đem dâng lúa gạo, có người biếu xén.
27. Tấm cám trộn lẫn, gia đình tiết kiệm.
28. Mình đi ra vườn, tốt lành vui vẻ.
29. Đậu nảy mầm đâm lá, con cháu không hay.
30. Thấy trồng rau, trường thọ tốt lành.
31. Thấy quả cà, quả bầu, việc hung dữ còn kéo dài
32. Thấy cây vừng tốt che khuất mình, bệnh tật sắp đến.
33. Cây gai, cây đay tốt như rừng, tốt lành thắng lợi.

Bài trước đó
Bài kế tiếp

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Alert: Content is protected !!