Giải mộng Vương Dung Cơ chương 2

Chương II
CUNG ĐIỆN, CHÙA MIẾU, KHO TÀNG, NHÀ CỬA
1. Vào cung điện của Vua chúa, mọi sự tốt lành.
2. Vái lạy trước triều đình, điềm sắp giàu sang.
3. Vào Phủ đệ hay kho tàng của Vương Hầu, được nhiều lợi.
4. Vào cung quan thấy người tiên, điềm tốt lành.
5. Ngồi trong Dinh thự của các quan, điềm tốt lành.
6. Trèo lên Lầu, Gác, Đền đài, tốt lành danh dự.
7. Bước lên nhà cao, sắp giàu sang lớn.
8. Nhà làm thành lầu cao, mọi sự yên ổn.
9. Miếu nghè rộng lớn thờ thần thánh, mọi sự tốt lành.
10. Trèo lên phá hoại nhà, trong nhà rất xấu.
11. Nhà trên đặt quan tài có thuyền, mọi sự yên vui.
12. Chính đường sụp đổ, gia đình hung nguy.
13. Nhà cửa đổi mới, mọi sự đều hay.
14. Gió thổi nhà lung lay, nên thay đổi chổ ở.
15. Đến ở nhà mới của người, mình được tốt lành.
16. Đang ở dọn ra khỏi nhà, vợ có sự vui.
17. Khuân dọn nhà nát, sẽ có vợ đẹp.
18. Cảnh nhà nghèo khốn, tốt lành lợi lộc.
19. Rẩy nước quét nhà, khách phương xa lại.
20. Bán nhà bán ruộng cho người, điềm mất địa vị.
21. Nhà cửa không có người, sắp có người chết.
22. Nhà cửa thụt hõm xuống, điềm người chết chóc.
23. Sửa sang nhà rộng, mừng vui tốt lành.
24. Vào trong đền chùa, điềm sinh con trai.
25. Thấy người hoặc mình thuê phòng, quan chức đến nhà.
26. Trên lầu cao mình ngồi uống rượu, sắp giàu sang.
27. Bị người ta kéo lên mặt thành, tốt lành.
28. Bị bắt điệu lên mặt thành, sắp quan chức quý hiển.
29. Thành quách rộng lớn, được tài lợi vui mừng.
30. Mình bị hành hung trong nhà ra cửa, có tài lợi.
31. Thành toàn màu xanh, có sự vui mừng tốt lành.
32. Thành toàn màu đỏ, điềm rất hay đến.
33. Làm nhà trên mặt thành, mọi sự tốt lành.
34. Trèo lên nóc nhà, mình sắp giàu sang.
35. Lợp nhà bằng thuyền úp, có sự ám muội.
36. Vượt tường trèo qua nhà, mọi sự nên bỏ qua.
37. Tranh giành nhà với người, có điềm không hay.
38. Xà nhà tự gãy đổ, điềm rất hung nguy.
39. Đứng với vợ dưới chân tường, sẽ có chức vị.
40. Nạy đất ở trên tường, có sự thay đổi.
41. Tường nứt nẻ, ngói thụt, có tranh chấp với phụ nữ.
42. Mình vào trong đền chùa, điềm sinh con trai.
43. Mình vào chùa am xem kinh, bệnh nhân sẽ khỏi.
44. Chùa Sư, Ni đi nơi khác, bệnh hoạn sắp đến.
45. Dựng và lợp kho tàng, tốt lành và có tài lộc.
46. Mình vào kho tàng, thịnh vượng tốt lộc.
47. Kho tàng sụp đổ, mọi sự không hay.
Bài trước đó
Bài kế tiếp

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *