Giải mộng Vương Dung Cơ chương 20

Chương XX
TRÂU, BÒ, LỪA, NGỰA, CHÓ, DÊ

1. Thấy trâu mộng, tổ tiên đòi cúng kiến.
2. Trâu mộng vào nhà, điềm sắp có tang.
3. Trâu bò đi ra cửa ngõ, việc hay đã đến.
4. Trâu bò húc người, mọi việc không thành.
5. Dắt trâu bò lên núi, giàu sang đến nơi.
6. Trâu bò tự leo núi, tốt lành thịnh vượng.
7. Bò vàng vào nhà, điềm sắp giàu sang.
8. Trâu bò đẻ con, cầu gì cũng được.
9. Cỡi trâu bò vào thành thị.
10. Sừng trâu bò dính máu, được ngôi cao tước công.
11. Trâu dê đến nhà, vui vẻ hỷ hả.
12. Mình giết trâu giết hươu, giàu sang hơn người.
13. Giết trâu bò ăn thịt, phát tài tự nhiên.
14. Giết dê, đánh dê, người có bệnh thì điềm xấu.
15. Dê cái đẻ con, sống lâu tốt lành.
16. Cỡi dê đi ngoài đường, sắp có tài.
17. Dê và lợn ngồi gải ghẻ, sắp có miệng tiếng.
18. Ngựa múa trước sân, điềm dữ tiêu tan.
19. Ngựa chạy ngàn dặm, vui mừng lớn lao.
20. Cỡi ngựa đi mau, tốt – đi chậm, xấu.
21. Phi ngựa qua lại, văn thư sắp đến.
22. Ngựa tải tiền và đồ vật, điềm mất địa vị.
23. Ngựa vào trong nhà, có sự gian manh.
24. Mình tắm chải và thả ngựa, có điều vui mừng tốt đẹp.
25. Đàn ngựa chạy xa, mọi tai nạn đã qua.
26. Tội nhân phi ngựa, sự nguy nan đã hết.
27. Mình bị ngựa cắn, tước lộc đến nơi.
28. Mình cỡi ngựa bạch, sắp có bệnh hoạn.
29. Ngựa đẻ trong nhà, tin của đàn ông đến.
30. Mình cỡi lừa, cỡi la, tốt lành và được của.
31. Giết lừa, giết la, rượu thịt ăn uống.
32. Giết lợn, tốt – lợn tự chết, xấu.
33. Lợn đi với dê, người ra đi sắp trở về.
34. Lợn hóa thành người, xãy ra quan sự.
35. Lợn cắn phải người, sắp có tai nạn.
36. Chó đuổi cắn người, ma quỷ đòi ăn.
37. Chó cắn phải chủ, mất của đến nơi.

Bài trước đó
Bài kế tiếp

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *