Giải mộng Vương Dung Cơ chương 21

Chương XXI
TẮM GỘI, DƠ BẨN

1. Sửa dọn cầu tiêu, sắp có ngoại tài.
2. Đi cầu thụt xuống thùng phẩn, mọi sự tốt lành.
3. Thấy nhà cầu đầy phẩn, tốt lành lợi lộc.
4. Mình ngồi trong cầu tiêu, tước lộc sắp đến.
5. Ngã xuống cầu tiêu, lên được tốt – không lên được, xấu.
6. Cầu tiêu dưới nhà ngủ, sắp có tài lợi.
7. Cầu tiêu ở nhà trên, tin mừng có tài.
8. Trong cầu tiêu khô ráo, gia đình tan vỡ.
9. Đại tiện ra khắp đất, sắp được giàu sang.
10. Phẩn tiểu vấy dơ mình, gặp vận hanh thông có tài.
11. Phẩn và đất tích thành đống, điềm đại phát tài.
12. Ngồi trong đống phẩn, mọi sự đều xấu.
13. Gánh phẩn về nhà, tốt lành có lợi.
14. Mình đi cầu mất tiểu, phẩn, sắp sửa thất tài.
15. Mình ở trong bùn, mọi sự không thành.
16. Bùn vấy dơ quần áo, sinh sản nguy nan.
17. Bùn vấy dơ áo lót mình, thân ta bị nhục.
18. Trai gái tắm gội rồi lên giường, điềm rất xấu.
19. Tắm gội hết bụi đất, bệnh nặng được yên lành.
20. Gội đầu rồi đổi nơi ở, bệnh tật tiêu tán.

Bài trước đó
Bài kế tiếp

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *