Giải mộng Vương Dung Cơ chương 23

Chương XXIII
THUYỀN XE VÀ XE NGỰA

1. Thuyền bay trên không, sẽ giàu sang lớn.
2. Thuyền tàu mắc cạn gần bờ, tai họa miệng tiếng.
3. Đi thuyền, tàu qua sông nước, mình gặp quan sang.
4. Trong thuyền có nước, được tài lợi lớn.
5. Đi thuyền coi mặt trời, mặt trăng, được chức vị cao.
6. Thuyền đi kèm với mặt trời, mặt trăng, sở cầu như ý.
7. Đi thuyền ngồi uống rượu, có khách xa đến thăm.
8. Đi thuyền với người ta, sắp đổi nơi ở.
9. Đi thuyền giương buồm gặp gió, tài lớn được thông lọt.
10. Đi thuyền trông thấy bánh lái, người được yên ổn.
11. Đi thuyền luồn qua cầu, mọi sự tốt lành.
12. Bệnh nhân đi thuyền, bệnh hoạn rất nguy kịch.
13. Được người chở thuyền giúp mình, chức vị đã đến.
14. Mang lửa vào thuyền, mọi sự tốt lành.
15. Đi thuyền ở trong nhà, tiền của cạn sạch.
16. Ngồi thuyền đi xem hoa, rượu thịt ăn uống.
17. Thuyền hay xe tự nhiên vỡ nát, mọi sự không hay.
18. Bánh xe bị đổ gãy, thất bại nặng nề.
19. Bánh xe bị phá vỡ, vợ chồng bị chia ly.
20. Xe tải không hết đồ, nguy ách tiêu tan.
21. Lái xe đi chơi, tước lộc đến tự nhiên.
22. Ngồi trong xe đang chạy, mọi sự hòa thuận.
23. Ngồi trong xe không chạy, mọi sự không hay.
24. Xe đi thẳng vào cửa ngõ, nguy ách sắp đến.
25. Bệnh nhân lên xe, khốn đốn đến nơi.
26. Xe đã đi qua, tai ách đã đến.
27. Đi xe ngựa trắng, mọi sự tốt đẹp.
28. Xe có bốn ngựa kéo, mau lẹ tốt lành.
29. Xe có dê kéo, mọi sự không hay.
30. Sửa soạn đón xe hay ngựa, sắp phải đi xa.
31. Mình qua lại sắp đồ đi xa, vận mệnh hanh thông.
32. Xe ngựa bỗng ngừng trên cầu, trên đường, không hay.

Bài trước đó
Bài kế tiếp

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *