Giải mộng Vương Dung Cơ chương 24

Chương XXIV
VÀNG BẠC, NGỌC NGÀ, GẤM LỤA, KIM LOẠI

1. Vàng bạc ngọc ngà, tốt đẹp lợi lộc.
2. Được vàng bạc thật, điềm sắp giàu sang.
3. Ngọc chất như núi, sắp giàu sang lớn.
4. Báu ngọc đầy lòng mình, điềm rất huing dữ.
5. Được vòng ngọc, vòng vàng, sinh con quý tử.
6. Nhặt được tiền của đồ vật, đều là tốt lành.
7. Được tiền về xuân hạ, tốt; về thu đông, xấu.
8. Chia của ở trong nhà, sắp chia ly tan vỡ.
9. Được đồ vật bằng đồng, sẽ giàu sang lớn.
10. Thấy đồ vật bằng sắt, sắp có tài lợi.
11. Thấy chì hoặc thiếc, sắp có tài lợi.
12. Thấy đồ vật bằng ngọc thạch, được người giúp sức.
13. Người tặng gấm lụa, mình sắp có quyền.
14. Quý nhân cho mình gấm đoạn, quan sang lại nhà.
15. Người cho the lụa, thịnh đạt tốt lành.
16. Mình cho người tơ lụa, hung dữ rất xấu.
17. Được vải được lụa, thân thuộc từ xa về.
18. Tìm kiếm thấy tơ lụa, chủ tăng thêm người.
19. Khung dệt, máy dệt, người được trường thọ.
20. Thấy sợi mắc hàng ngang hàng dọc, người bị làm nhục.

Bài trước đó
Bài kế tiếp

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Alert: Content is protected !!