Giải mộng Vương Dung Cơ chương 25

Chương XXV
VỢ CHỒNG, TRAI GÁI, GIAO TIẾP, ÔM ẤP

1. Vợ chồng yến ẩm với nhau, sắp sửa ly biệt.
2. Vợ chồng cãi chửi nhau, sắp có bệnh hoạn.
3. Vợ chồng chia nhau trâm thoa, có sự chia ly.
4. Vợ chồng đánh nhau, được sum họp hòa thuận.
5. Ôm chồng mình vui mừng, sắp sửa được của.
6. Đàn bà vào nước với chồng, mọi sự tốt đẹp vui vẻ.
7. Vợ chồng chải đầu cho nhau, tốt lành có danh.
8. Vợ chồng vái lại nhau, sắp sửa bị chia ly.
9. Thấy vợ mặc áo gấm, điềm sinh con quý.
10. Thấy vợ có mang, vợ có ngoại tâm.
11. Mình đi với phụ nữ, sắp bị thất tài.
12. Ôm ấp phụ nữ, có sự vui mừng.
13. Giao cấu với phụ nữ, bị ma quỷ ám.
14. Ngồi với phụ nữ, mọi sự tốt đẹp.
15. Thấy mình vui với đàn ông, phụ nữ bị tán tài.
16. Trông thấy chỗ kín của phụ nữ, đề phòng miệng tiếng.
17. Thấy phụ nữ lõa thân, tốt lành có lợi.
18. Thấy đàn ông lõa thân, vận mệnh thông đạt.
19. Anh em chia ly, miệng tiếng đến nơi.
20. Ôm trẻ em gái, miệng tiếng thị phi.
21. Thấy mới đẻ con, trai gái đều tốt cả.
22. Thấy cưới xin tang ma, đều là xấu cả.
23. Giao cấu với thần nữ, sinh con quý tử.
24. Giao cấu với ni cô hay nữ tu, sẽ bị thất tài.

Bài trước đó
Bài kế tiếp

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Alert: Content is protected !!