Giải mộng Vương Dung Cơ chương 27

Chương XXVII
VĂN THƯ, BÚT NGHIÊNG, ẤN TÍN

1. Thấy kinh sách mọi màu, đều là điềm sang lớn.
2. Thấy giấy năm màu, có thêm nhiều tiền bạc.
3. Mình nuốt giấy năm màu, học hành tấn tới rất hay.
4. Thấy sách vỡ để trên bàn, tước lộc đã đến.
5. Văn thư có viết chữ, tốt lành thắng lợi.
6. Người dạy mình đọc sách, sắp sữa giàu sang.
7. Thấy người đọc sách, mình thêm thông minh.
8. Đứng coi người đọc sách, sinh con quý tử.
9. Được lịch coi ngày, sẽ đỗ hoàng giáp (đỗ đầu).
10. Được bao thư phong kín lại, mọi sự thông lọt.
11. Tay cầm bút nghiêng, tin tức từ xa về.
12. Người cho nghiêng mực, văn chương tấn tới.
13. Người cho bút viết, văn tài nổi danh.
14. Bị người cầm bút của mình, văn học kém đi.
15. Nhận tiền giấy của người, mọi sự tốt đẹp.
16. Đeo ấn giữ quan chức, tốt lành đẹp đẽ.
17. Đeo ấn cầm cờ tiết, sắp đổi nơi ở.
18. Tự mình mang ấn tín, được danh lợi lớn.
19. Thay túi đựng ấn mới, sinh con quý tử.
20. Văn thư có ấn kiếm, danh dự lẫy lừng.
21. Tay mình cầm ấn kiếm, sinh con quý tử.
22. Nhận ấn mới, chức vụ mới, sinh con quý tử.

Bài trước đó
Bài kế tiếp

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Alert: Content is protected !!