Giải mộng Vương Dung Cơ chương 28

Chương XXVIII
VÒNG XUYẾN, THOA, TRÂM, LƯỢC, SÁP

1. Thấy gương sáng, tốt-gương tối, xấu.
2. Mình nhặt được gương, lấy vợ tài sắc.
3. Cầm gương tự soi mình, có tin từ xa đến.
4. Cầm gương soi cho người, điềm xấu ứng vào vợ.
5. Được gương của người, sinh con quý tử.
6. Người khác soi gương của mình, điềm xấu ứng vào vợ.
7. Gương soi bị vỡ, vợ chồng sắp chia ly.
8. Thoa vàng tự động, có sự đi xa.
9. Xuyến thoa va chạm nhau, điềm vợ chia ly.
10. Thoa vàng chiếu ánh sáng, sinh con quý tử.
11. Thoa tự rớt xuống đất, thê thiếp gian nịnh.
12. Thấy xuyến bằng vàng, bằng bạc, vợ chồng đánh cải nhau.
13. Người cho mình lược trâm, vợ nhỏ có tài sắc.
14. Giá ngà, lược cũ, việc cũ nên bỏ qua.
15. Được ghim cài tóc, có quý nhân cất nhắc.
16. Người cho ghim cài tóc, gái đẹp đến nhà.
17. Đồng tiền vàng xâu đôi một, có thêm vợ nhỏ.
18. Lấy hoa cài lên cho vợ, vợ có ngoại tâm.
19. Lấy bàn chảy đánh răng, mình không có bệnh hoạn.
20. Tô sáp son và đánh phấn, được tài lợi lớn.
21. Được sáp, son, phấn, điềm sinh con gái.
22. Lấy phấn trát vào mình, vợ sinh con gái.
23. Thấy kim chỉ vá may, mọi sự đều nên.

Bài trước đó

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Alert: Content is protected !!