Giải mộng Vương Dung Cơ chương 3

Chương III
CỬA NGÕ, GIẾNG BẾP
1. Cổng, cửa cao lớn, điềm sắp giàu sang.
2. Cổng, cửa mới mở, sắp giàu sang lớn.
3. Cổng, cửa, cửa sổ tự mở, điềm rất tốt lành.
4. Cổng, cửa mở rộng, tốt lành thắng lợi.
5. Thay đổi cửa mới, điềm sinh quý tử.
6. Cửa phòng tự nhiên mở, vợ có ngoại tâm.
7. Cổng cửa hé mở, mọi việc tốt lành.
8. Cổng cửa đổ sạt, điềm rất hung dữ.
9. Cổng thành mở rộng, đề phòng miệng tiếng.
10. Cổng cung thành bịt kín, miệng tiếng sắp đến.
11. Cổng cửa lấp kín, mọi sự không thông.
12. Cổng cửa hư nát, mọi sự không lành.
13. Cánh cửa tự nhiên gãy, người ở bỏ trốn.
14. Trong nhà cửa trống vắng không người, mọi sự hung dữ.
15. Sữa chữa hay hay xê dịch cổng ra chổ khác, tốt lành có lợi.
16. Xây cổng thay bằng cửa đá, tuổi thọ lâu dài.
17. Cổng có vũng nước gay bãi cát, làm quan thứ sử.
18. Cổng có hầm hố, ngòi lạch, mọi việc không thành.
19. Lửa trời đốt cổng, cửa, mọi sự hung dữ.
20. Nhà mở cửa nách, mình có tình riêng.
21. Đào giếng thấy nước, tin từ xa đến.
22. Giếng tự sụp lỡ, gia đình bại hoại.
23. Nước giếng réo sôi tràn ra ngoài, điềm đắc tài lớn.
24. Giếng cạn khô, hết nước, gia tài khán kiệt.
25. Soi thấy hình mìn trong giếng, tước lộc sắp đến.
26. Mình ngã xuống giếng, sắp bị đau yếu.
27. Nhà ở trong giếng, sắp có bệnh hoạn.
28. Múc nước ở giếng, nước trong tốt, nước đục xấu.
29. Đội bùn ở giếng lên, điềm sắp phát tài lớn.
30. Nước giếng sắp cạn, gia đình sắp khánh kiệt.
31. Trong giếng có cá, mình sắp quý hiển.
32. Dòm ngó giếng, nghe có tiếng, đề phòng miệng tiếng.
33. Ẩn nấp trong giếng, sắp có ngục hình.
34. Say rượu ngã xuống giếng, sắp có quan tụng.
35. Nhà ở trên miệng giếng, điềm con trưởng không hay.
36. Người từ dưới giếng lên, có sự vui mừng.
37. Đào giếng hay tát nước, sắp được quan sang.
38. Bếp nun nước chảy tràn, có hoạnh tài.
39. Mình nhóm lửa dưới bếp, có thanh danh.
40. Dưới bếp nồi chỏ đổ vỡ, điềm có người chết.
41. Dưới bếp đun, có người hỏi chuyện, gia đình phá tán.
42. Một nhà có hai bếp, mọi việc không thành.
43. Dựng hay sửa lại bếp, tốt lành thắng lợi.
44. Mình ở trong bếp nhà hoang, được tài lộc lớn.
45. Mình nhóm lữa trong bếp lò, điềm vợ bị nguy kịch.
Bài trước đó
Bài kế tiếp

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Alert: Content is protected !!