Giải mộng Vương Dung Cơ chương 4

Chương IV
CÁ, TÔM, RÙA, BA BA, CÔN TRÙNG
1. Cá bay trên mặt nước, mọi sự thất bại.
2. Cá ở trong giếng, thay quan đổi chức.
3. Vun lưới bắt cá, lợi lộc tốt lành.
4. Bắt cá về ăn, tốt lành khỏe mạnh.
5. Cướp được cá, nhặt được cá, đau ốm qua loa.
6. Câu cá dưới nước, tốt lành lợi lộc.
7. Săn cá trong rừng, sự nghiệp không thành.
8. Đàn cá lội dưới nước, sắp sữa được của.
9. Thấy cá chép, vợ có mang tốt lành.
10. Cá lớn vẫy vùng, thanh danh vang động.
11. Cá nhỏ đẻ con, tốt lành có lợi.
12. Cá khô xuống nước, vận hỉ đã thông.
13. Tôm hóa cá, sắp bị thất tài.
14. Mình ngồi lên cá, côn trùng, hết bệnh tật.
15. Rùa chui vào giếng, giàu sang đến nơi.
16. Thấy rùa bò, phụ nữ thì được sang trọng.
17. Mình bắt được rùa, sắp có tang sự.
18. Mình giết thịt rùa, tang sự đến nơi.
19. Thấy rải rạnh, ba ba, điềm sắp phát tài.
20. Rùa và rắn chầu nhau, phát tài tự nhiên.
21. Thấy cua lớn cua nhỏ, mọi bệnh khỏi hết.
22. Thấy ểnh ương kêu hay nhảy, sẽ có miệng tiếng.
23. Thấy con đĩa, phụ nữ thì thất tài.
24. Thấy con ốc, xuất hành bất lợi.
25. Thấy con trai, con hến, người già vẫn còn sinh.
26. Thấy con thiêu thân lao vào đèn, việc người ta sẽ hỏng.
27. Con tấm bay không quấn tổ kén, có tài lợi nhỏ.
28. Ong bướm lượn lờ, mọi sự không thành.
29. Ong đốt chân người, có tài có hỷ.
30. Bọ ngựa chồng chất lên nhau, có tài có lợi.
31. Chuồn chuồn bay đôi, gái đẹp say mê.
32. Dơi đàn bay bổng, việc kín đáo tốt đẹp.
33. Tiếng mọt đục cót két, có sự buồn tức.
34. Rết đốt người người, tuổi thọ dài lâu.
35. Giời leo và quấn chiếu, tài sản nhỏ sẽ đến.
36. Giun lớn, giun con, nghề nông thịnh vượng.
37. Muỗi đốt người, sắp mất đồ vật.
38. Ruồi bâu quần áo, có kẻ gièm pha.
39. Thấy kiến bò, sự việc không thành.
Bài trước đó
Bài kế tiếp

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *