Giải mộng Vương Dung Cơ chương 5

Chương V
ĐÁNH CẢI NHAU, GIẾT HẠI NHAU

1. Bị giết hại, điềm lành sẽ đến.
2. Mình giết người ta, giàu sang đến nơi.
3. Cầm dao tự sát, tốt lành vui thỏa.
4. Giết người máu vấy áo mình, sắp có tài lợi.
5. Bị người giết hại, tốt lành, bị người nấp dinh, xấu.
6. Trông thấy giết người, có sự tốt đẹp vui mừng.
7. Bị chặt đầu còn đi được, có sự tốt lành vui vẻ.
8. Mình chém vào đầu người, đi thi được đỗ cao.
9. Mình bị người đánh, mọi sự đắc lực
10. Bị người đạp đá, cầu tài đắc lực.
11. Mình đánh vợ, mọi sự bất lực.
12. Trong nhà đánh lộn với nhau, điềm sắp phân tán.
13. Thấy phụ nữ đánh nhau, bệnh hoạn đến nơi.
14. Anh em đánh nhau, tốt lành có lợi.
15. Mình bị vợ đánh, hung hiểm đáng lo.
16. Bị dao đâm tóe lửa, công việc mau có lợi.
17. Cầm dao giết nhau thấy máu, tốt lành có lợi.
18. Va lưỡi dao chảy máu, mọi sự tốt lành.
19. Thấy đâm chém chảy máu, có điềm tốt lành.
20. Trích vào người thấy máu, mọi sự tốt lành.
21. Dao búa tự chém vào mình bị thương, điềm tốt lành.
22. Cầm đao chém người, tự mình nuôi mình.
23. Vận động trái tai, làm mình gãy tay, con cái có bệnh.
24. Mình cải nhau, chửi nhau với người, mọi sự tốt lành.
25. Bị chửi mắng giả làm điên khùng, quý hiển sắp đến.
26. Bị người khinh rẻ làm nhục, mình sắp phát tài.
27. Bị người nhục mạ, người sắp kiện mình.

Bài trước đó
Bài kế tiếp

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *