Giải mộng Vương Dung Cơ chương 6

Chương VI
ĐAO KIẾM, CỜ XÍ, CHIÊN TRỐNG, CUNG TÊN
1. Nghi trượng trước mặt vua chúa, điềm lạ tốt lành.
2. Cờ xí thêu rồng, tốt lành đại lợi.
3. Mình ôm cờ tiết, có quý nhân phù.
4. Người trao cho mình cờ kiếm, điềm vào núi được tốt.
5. Mình chế tạo cờ lọng, điềm lành rát hay.
6. Cờ phướn đón rước, sắp giàu sang lớn.
7. Cờ phướn chen chen nhau đi, sắp bị đau yếu.
8. Tay cầm cờ tiết, sắp có ân thưởng.
9. Thấy làm cờ mới, tốt lành lợi lộc.
10. Lọng bằng lông chim che cho mình, sắp giàu sang.
11. Lọng trắng che thân, tốt lành có lợi.
12. Chia dù cho mọi người, điềm sắp chia ly.
13. Rút dao ra đi, mọi sự tốt lành.
14. Được dao của người, hành nhân sắp trở về.
15. Người cho 3 con dao, làm quan thứ sử.
16. Bị dao chảy máu, người mời ăn uống.
17. Đâm người gãy dao, điềm rất tốt lành.
18. Được dao búa của người, tước lộc sắp đến.
19. Dao rớt xuống nước, vợ sắp bị nguy hiểm.
20. Dao rớt xuống đất, điềm bị tán tài.
21. Đeo dao đeo kiếm, tốt lành có lợi.
22. Cho người đeo kiếm, đều là không tốt.
23. Mình mài dao kiếm sắc nhọn, đều được tốt lành.
24. Giáo mác, búa nguyệt lóe ánh sáng, được tước lộc lớn.
25. Phụ nữ đeo dao, tốt lành vui mừng.
26. Phụ nữ rút đao ra khỏi vỏ, điềm sinh con quý tử.
27. Đao kiếm gối đầu giường, tốt lành có lợi.
28. Cầm kiếm mang giáp, được quan chức cao.
29. Dao búa làm mình bị thương, mọi sự tốt lành.
30. Cầm búa đốn phát cùng người, có điềm tốt lành.
31. Tay cầm cái kéo, có sự chia rẽ.
32. Cầm kéo cắt đồ vật, điềm sắp phát tài.
33. Kéo gãy chỗ tay cầm, điềm vợ bị nguy vong.
34. Tay cầm giáo mác, tốt lành có lợi.
35. Áo giáp che cho mình, tốt lành thắng lợi.
36. Chuông đánh có tiếng kêu, có khách xa lại thăm.
37. Chuông trống không có tiếng kêu, phúc lộc đầy đủ.
38. Đánh trống có tiếng kêu, có khách lại thăm.
39. Chuông trống không có tiếng kêu, phúc lộc đầy đủ.
40. Đánh trống có tiếng kêu, có khách lại thăm.
41. Trống có tiếng kêu, vui mừng hỷ hả.
42. Đánh trống không kêu, điềm dữ sẽ đến.
43. Người cho mình cung nỏ, được người giúp sức.
44. Kéo dây cung đứt, sự việc không thành.
45. Tay cầm cung tên, mọi sự tốt lành.
46. Mình bị người bắn, người đi xa sắp về.
47. Mình bắn người, mình sắp đi xa.
48. Dấu hiệu khói lữa lên trời, lo buồn tiêu tan.
Bài trước đó
Bài kế tiếp

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Alert: Content is protected !!