Giải mộng Vương Dung Cơ chương 7

Chương VII
ĐỒ VẬT, DỤNG CỤ HÀNG NGÀY

1. Trông thấy đỉnh vạc, sắp có tài lớn.
2. Nồi soon bằng vàng, bạc, tốt lành có tài.
3. Nồi soon bằng đồng, sắp có miệng tiếng.
4. Soon nhỏ bị vỡ, có sự chẳng lành.
5. Nồi bát động có tiếng ở bếp, coi chừng miệng tiếng.
6. Nồi bằng sắt vỡ, sắp có tang sự.
7. Chén dĩa bằng vàng, bạc, thai sinh quý tử.
8. Bịt vá chén bát, bệnh tật tiêu tan.
9. Thấy chén bằng vàng bằng ngọc, điềm rất tốt lành.
10. Chén bát bằng sứ, sắp có ăn uống.
11. Thấy thìa, muổng, vá, sạn, thêm vợ thêm con.
12. Thấy đũa lớn đũa nhỏ, thêm ruộng, nhà, người.
13. Chậu để chứa đựng, được thêm nhiều kho tàng.
14. Chậu để rữa mặt, vợ nhỏ có sắc đẹp.
15. Chậu lớn, chậu nhỏ đủ cỡ, sum họp vui vẻ.
16. Mình được chậu, cầu gì được nấy.
17. Bưng chậu tụt mất đáy, sắp tán tài to.
18. Chậu, nồi, bát, đĩa lăn xuống giếng, sắp có sự nguy cấp.
19. Mình chui vào ang, chậu, sắp được giàu to.
20. Thùng đựng đầy nước, tốt lành có lợi.
21. Thùng không có nước, có điềm hung dữ.
22. Người cho mình thùng lớn, sắp có tài lớn.
23. Thấy rương, hòm đựng đồ vật, sắp có miệng tiếng.
24. Thấy bàn kê ngang nhà, mọi sự khó thành.
25. Thấy người cưa gỗ, mọi sự được quyết đoán.
26. Thấy bình bằng sứ, có sự ăn uống.
27. Gập, ủi quần áo, đổi chổ ở tốt.
28. Thấy búa thấy khoan, người ngoài xen vào hại việc.
29. Thấy búa sắt cữ động, có người giúp sức
30. Thấy đục đục, gỗ, bị người sai phái.
31. Bàn ủi có lữa, việc hay tốt sắp thành.
32. Người đưa cho cái đục, mất tiền mất của.
33. Trông thấy lồng ấp, được thêm điền sản.
34. Người đưa quả cân, có quyền có chức.
35. Trông thấy dây mơ, tuổi thọ dài lâu.
36. Dây nhợ quấn mình, được thêm tuổi thọ.
37. Dây nhợ đứt đoạn, mọi sự hung dữ.
38. Người đưa cáo chổi, mình được địa vị.
39. Trông thấy quân cờ, thêm (gia) đinh thêm người.
40. Chơi cầu, đá cầu, sẽ có hư danh.

Bài trước đó
Bài kế tiếp

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *