Giải mộng Vương Dung Cơ chương 8

Chương VIII
ĐƯỜNG XÁ, CẦU CỐNG, CHỢ BÚA

1. Thấy bốn ngã đường thông suốt, danh lợi đều thỏa.
2. Đi đường nhặt được tiền của, mọi sự thông lọt.
3. Đường đi gai góc, bùn lầy, mọi sự không thông.
4. Đi đường gặp mưa, có sự ăn uống.
5. Đường cái bị sạt lún, điềm sắp thất tài.
6. Sửa sang cầu cống, mọi sự hòa dịu.
7. Mình đi qua cầu, sắp có quan sự.
8. Mình ngồi trên cầu, tước lộc sắp đến.
9. Cầu cống đổ vỡ, mình mắc quan sự.
10. Dắt tay nhau lên cầu, vợ có thai.
11. Trên cầu có tiếng gọi mình, quan tụng đắc lý.
12. Xây dựng cầu mới, mọi sự hòa đẹp.
13. Cầu gãy nhịp, miệng tiếng không tốt.
14. Cột cầu gãy đổ, con cháu chẳng lành.
15. Vợ chồng cùng vào chợ, sắp có thai nhi.
16. Thấy chợ không có người, tai nạn nguy khốn.

Bài trước đó
Bài kế tiếp

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Alert: Content is protected !!