Giải mộng Vương Dung Cơ chương 9

Chương IX
GIƯỜNG, MÙNG MỀN, NỆM, MÀN, CHIẾU, KHĂN TAY

1. Mình đổi giường mùng, chức vụ thay đổi.
2. Kê giường trương mùng, giàu sang phát đạt.
3. Giường mùng mới kê, khách thân ở xa lại thăm.
4. Giường mùng hất tung ra ngoài cửa, điềm vợ nguy.
5. Thay đổi giường mùng, đổi nơi ở tốt.
6. Giường mùng vỡ thủng, điềm vợ hung nguy.
7. Trên giường có kiến chạy, điềm bất tường.
8. Tự lên giường nằm, điềm dữ nguy hại.
9. Lau giường, giặt màn, điềm tốt.
10. Giường nằm vấy máu, thê thiếp gian tà.
11. Mở màn song khai, sắp có vợ uổng.
12. Màn gió rách nát, vợ con có bệnh.
13. Thay chân giường mới, người ở rất xấu.
14. Giải chiếu vào, điềm tốt, lột chiếu ra, điềm xấu.
15. Xé chiếu cho rách, mình mất quan chức.
16. Giải chiếu làm nệm, có người giúp sức.
17. Giải nệm, giải lót, mọi sự yên ổn.
18. Giải chiếu vừa đúng chổ ngồi, mình được quan chức.
19. Làm rách rèm, màn, vợ có ý gian.
20. Mình treo màn, rèm, sẽ có vợ đẹp.
21. Mền đẹp tự phủ lên người, điềm tốt lành.
22. Mình có gối đẹp, được quý nhân giúp sức.
23. Trông thấy khăn tay, sắp có miệng tiếng.
24. Khăn vắt vai, cầm tay, quan sự tốt lành.
25. Tay quấn bó vải, bệnh hoạn sắp đến.

Bài trước đó
Bài kế tiếp

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Alert: Content is protected !!