MỤC LỤC
1. TRUYỆN HIỆN ĐẠI
1.1. Tác phẩm của Hàn Trinh Trinh
1.2. Tác phẩm của Yêu Tiểu Kính
1.3. Tác phẩm của Cận Tịch
2. TRUYỆN KIẾM HIỆP
2.1. Tác phẩm của Cổ Long
2.2. Tác phẩm của Hoàng Ưng
3. CÂU NÓI HAY ĐÁNG GHI NHỚ:
3.1 Vợ Trước giá trên trời của Tổng Giám đốc
3.2. Người tình nhỏ bên cạnh Tổng Giám đốc
3.3. Mật lệnh xinh đẹp của Tổng Giám đốc
3.4. Tác phẩm khác