Nhất kiếm phong tình-Chương mở đầu 01

KHÔNG LÀ LỜI MỞ ĐẦU

Một gian nhà nhỏ, một chiếc đèn dầu, một bầu rượu, một trí giả, một thiếu niên.

“Ly biệt thông thường là vì gặp nhau.” Trí giả uống một ngụm rượu, “Không có ly biệt, có thể nào có gặp nhau.”

“Không có gặp nhau, lại có thể nào có ly biệt?”

“Đúng vậy……” Cái câu của Dương Tranh, là vì muốn cùng người hắn yêu vĩnh viễn gặp nhau, cho nên mới tên là biệt ly.”

“Đúng vậy.” “Như thế chuôi đao của Địch Thanh Lân mỏng như tờ giấy, lại kêu cái gì?”
“Có ảnh vô tung, hữu hình vô chất, nó mau như điện, mềm như sợi tóc, chuôi đao này mỏng như tờ giấy, gọi là ôn nhu.”

“Ôn nhu? Chuôi đao giết người cư nhiên kêu ôn nhu?”

“Đúng vậy, bởi vì khi cầm chuôi đao này giết người, tựa như ôm tình nhân.”

“Thiệu Không Tử dùng vạn quân võ, lấy Thiên Niên Hàn Thiết chế tạo ra ôn nhu, rồi mới bị Ứng Vô Vật dùng một quyển tàn khuyết cổ nhân kiếm phổ đổi đi.”

“Vậy bản kiếm phổ mặt trái một nửa đã bị đốt hủy, cho nên trên kiếm phổ mỗi một chiêu thức đều chỉ còn lại có nửa chiêu, căn bản vô pháp luyện thành kiếm thuật.”

“Liền bởi vì có tàn khuyết kiếm phổ, mới có biệt ly câu kia.”

“Đúng vậy, Thiệu Không Tử ban cho Lam đại tiên sinh khối thần thiết tinh luyện kia chế tạo ra tàn khuyết mà biến dạng giả biệt ly câu.”

“Lấy tàn bổ tàn, lấy khuyết bổ khuyết, có bản kiếm phổ tàn khuyết không được đầy đủ. Mới có chuôi kiếm tàn khuyết không được đầy đủ này, chẳng lẽ đây cũng là ý trời?”

“Có lẽ không phải ý trời, có lẽ đây là ý tứ của chính thiệu sư phụ.”

“Đã có đao cùng câu, có phải hay không hẳn là còn có một thanh kiếm?”

“Đúng vậy.”

“Có kiếm: Vì cái gì không có người biết tin tức của nó?”

“Giang hồ truyền thuyết, Thiệu Không Tử bởi vì không có đem khối thần thiết tinh chế kia của Lam đại tiên sinh luyện thành kiếm, cho nên không tiếc lấy thân cùng tuẫn táng, kỳ thật đó là sai, Thiệu sư phụ lấy thân cùng tuẫn táng, vì không phải chuôi câu này, mà là thanh kiếm thứ ba.”

“A?”

“Lúc ôn nhu và ly biệt xuất thế xong, tựa hồ ở vận mệnh chú định có một cổ lực lượng muốn Thiệu Không Tử đem tàn thiết đúc đao cùng đúc câu dung hợp, còn có máu tươi liệt sĩ năm đó trong trận chiến bi tráng nhất tại Thái Hành Sơn, mới đúc ra thanh kiếm thứ ba.”

“Đó là thanh kiếm như thế nào?”

“Nộ Kiếm.”

“Kiếm tên Nộ?”

“Đúng vậy, bởi vì thanh kiếm kia đúc xong, hoa văn trên thân kiếm loạn như tơ tằm, trên mũi kiếm quần sáng như lửa bắn ra bốn phía, hơn nữa lúc thanh kiếm kia mới ra lò, thiên địa thần quỷ nổi giận, trời cao tiếng sấm rống giận, mưa xuân trước thời gian nửa tháng.”

“Kiếm ra lò, mưa xuân liền rơi trước thời gian?”

“Đúng vậy, cho nên Nộ Kiếm còn có tên xuân nộ.”

“Thanh kiếm kia hiện giờ ở nơi nào?”

“Thanh kiếm này vốn dĩ chính là vật mang điềm xấu, giống như là người trời sinh dị dạng, từ nhỏ liền có chứa lệ khí, cho nên kiếm đúc xong, Thiệu sư phụ không tiếc lấy cái chết cùng tuẫn táng.”

“Hắn mai táng thanh kiếm kia, lại mai táng chính mình?”

“Đúng vậy.”

“Táng ở địa phương nào?”

“Một địa phương đáng sợ.”

Bài kế tiếp

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Alert: Content is protected !!