MỤC LỤC

 

A. HÌNH CHIBI

 1. Chi bi đơn
 2. Chi bi đôi
 3. Chi bi tổ hợp

B. HÌNH CỔ TRANG

 1. Cặp đôi cổ trang
 2. Cung đình
 3. Mỹ nhân khuê các
 4. Mỹ nam cổ trang

C. HÌNH HIỆN ĐẠI

 1. Cặp đôi hiện đại
 2. Mĩ nữ hiện đại
 3. Nam thần hiện đại

D. HÌNH MANGA VÀ ANIME

 1. Hiện đại
 2. Cổ trang
 3. HÌNH H+