MỤC LỤC
Đây là truyện convert! Chưa dịch!

I. CỔ LONG

 1. Nhất kiếm phong tình
 2. Gai Cúc Hoa

II. LONG THỪA PHONG

KHOÁI ĐAO LÃNG TỬ

 1. Bảo mã kỳ duyên
 2. Hùng Tộc phong vân
 3. Y cốc kinh hồn
 4. Truy kích cửu trọng tiêu
 5. Quân tử báo thù
 6. Bách biến Kỳ Binh
 7. Tướng soái phong vân
 8. Phong lưu sát thủ tiếu kiều oa
 9. Ngũ tuyệt truy hồn sát
 10. Huyết tẩy hoàng kim thuyền
 11. Phích lịch vũ khí (tàn)
 12. Máu đào tẩy Lư Sơn
 13. Sát xuất cẩu nha lĩnh
 14. Tiễn trừ Trung Nguyên bang
 15. Mộc Hùng Lệnh
 16. Long phượng Truy Hồn tiêu
 17. Sát Thủ Chi Vương
 18. Long Hổ Thiên Tôn
 19. Thiết kỳ anh kiệt
 20. Tế Nam kỳ ngộ

LIỆP ĐAO TRUYỀN KÌ

 1. Liệp đao truyền kỳ
 2. Thiết kiếm hồng nhan
 3. Hảo hán quần anh
 4. Ma hải man hoa
 5. Băng đảo tiêm phách chiến
 6. Câu hồn kim yến

 

NHẠC TIỂU NGỌC TRUYỀN KÌ

 1. Nhạc Tiểu Ngọc
 2. Cầu long ỷ mã lục

 

TÁC PHẨM VÕ HIỆP

 1. Anh hùng thương hạ mỹ nhân huyết
 2. Âm thủ dương quyền
 3. Thất Thần Long
 4. Liệp khuyển

 

TẬP TRUYỆN NGẮN

 1. Trả thù và vận mệnh
 2. Cúi đầu
 3. Quỷ hồn tê liệt

III. HOÀNG ƯNG