MỤC LỤC
Đây là truyện convert! Chưa dịch!

I. CỔ LONG

II. LONG THỪA PHONG

KHOÁI ĐAO LÃNG TỬ
Bảo mã kỳ duyên Hùng Tộc phong vân Y cốc kinh hồn Truy kích cửu trọng tiêu Quân tử báo thù
Bách biến Kỳ Binh Tướng soái phong vân Phong lưu sát thủ tiếu kiều oa Ngũ tuyệt truy hồn sát Huyết tẩy hoàng kim thuyền
Phích lịch vũ khí (tàn) Máu đào tẩy Lư Sơn Sát xuất cẩu nha lĩnh Tiễn trừ Trung Nguyên bang Mộc Hùng Lệnh
Long phượng Truy Hồn tiêu Sát Thủ Chi Vương Long Hổ Thiên Tôn Thiết kỳ anh kiệt Tế Nam kỳ ngộ
LIỆP ĐAO TRUYỀN KÌ
Liệp đao truyền kỳ Thiết kiếm hồng nhan Hảo hán quần anh Ma hải man hoa Băng đảo tiêm phách chiến
Câu hồn kim yến
NHẠC TIỂU NGỌC TRUYỀN KÌ
Nhạc Tiểu Ngọc Cầu long ỷ mã lục
TÁC PHẨM VÕ HIỆP
Anh hùng thương hạ mỹ nhân huyết Hắc Nhạn Âm thủ dương quyền Thất Thần Long Liệp khuyển
TẬP TRUYỆN NGẮN
Trả thù và vận mệnh Cúi đầu Quỷ hồn tê liệt


III. HOÀNG ƯNG